bouwnijverheid logo

Aanvulling ouderdomspensioenpremie bij werkloosheid of ziekte over maximaal 6 maanden


Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

done

Onvoldoende zoekcriteria

Gegevens

Deelnemer


Vul in : BTER registratienummer (10 cijfers)
today
Een aanvraag moet ingediend worden binnen 2,5 jaar na de 1e werkloosheidsdag of ziektedag waarvoor het recht ontstaat
today
Indien de WW eerder dan 6 maanden is beëindigd, dan vult u hier de einddatum van de WW in

Indien na de 1e-WW dag ander werk is gevonden, maar u bent binnen 6 maanden na de 1e WW-dag opnieuw werkloos geworden, dan is er sprake van werkloosheidsperiode onderbroken door kortstondig werk

Gegevens

Laatste werkgever


Vul, als u het weet, het BTER ledennummer in van uw laatste werkgever (9 cijfers)
Gegevens

Pensioenfonds


Het kenmerk bij pensioenfonds moet ALTIJD gevuld worden. Voor pensioenfonds bpfBOUW moet het 9-cijferige klant-id worden opgegeven.
Toevoegen

Bijlagen


Vink de bewijsstukken aan die u hieronder als bijlage bij de aanvraag heeft toegevoegd

Kies bestand(en) om als bijlage bij de aanvraag toe te voegen. Toegestane formaten: PDF, PDFA, JPG, GIF, PNG, TIF, PostScript

Toelichting

Formulier


Met dit webformulier kan een UTA medewerker onder de CAO een aanvraag indienen voor een aanvullingsregeling Bouwplaatsmedewerker en werknemers uit andere sectoren in de Bouw dienen zich te melden bij een vakbondsconsultant

Als aan u een uitkering wordt toegekend wordt deze overgemaakt aan de pensioenuitvoerder. U krijgt hiervan bericht