Aanvraag voor Eenmalige uitkering bij werkloosheid of ziekte bij ontslag


Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

Gegevens

Deelnemer


Vul in : BTER registratienummer (10 cijfers)
Een aanvraag moet ingediend worden binnen 2 jaar na de 1e werkloosheidsdag of ziektewetdag waardoor het recht ontstaat
Gegevens

Laatste werkgever


Vul, als u het weet, het BTER ledennummer in van uw laatste werkgever (9 cijfers)
Toevoegen

Bijlagen


Kies links de aanleiding voor uw aanvraag

  • Kies bestand…

Kies bestand(en) om als bijlage bij de aanvraag toe te voegen. Toegestane formaten: PDF, PDFA, JPG, GIF, PNG, TIF, PostScript.

Toelichting

Formulier


Met dit webformulier kan een UTA medewerker onder de CAO een aanvraag indienen voor een aanvullingsregeling Bouwplaatsmedewerker en werknemers uit andere sectoren in de Bouw dienen zich te melden bij een vakbondsconsultant.

Als aan u een uitkering wordt toegekend wordt deze gestort op de bankrekening die bekend is vanuit de salaris administratie van uw laatste werkgever.

Als aan u een uitkering wordt toegekend wordt op het brutobedrag loonheffing ingehouden.