bouwnijverheid logo

Aanvraag voor Eindejaarsuitkering bij arbeidsongeschiktheid [ONGELDIG] WAO/WIA (IVA/WGA)


Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

Gegevens

Oud UTA deelnemer cao Bouw & Infra


Vul in : BTER registratienummer (10 cijfers)
Vul in : Burgerservicenummer (9 cijfers)
Vul hier de ingangsdatum van de WAO-uitkering of WIA-uitkering in. Is deze datum na 31 december 2015, dan komt u niet in aanmerking voor de eindejaarsuitkering. U hoeft dan niets in te sturen.
Als uw WAO-uitkering of WIA-uitkering in de loop van het kalenderjaar is beëindigd, vul dan de einddatum in
Toevoegen

Bijlagen


Vink de bewijsstukken aan die u hieronder als bijlage bij de aanvraag heeft toegevoegd

  • Kies bestand…

Kies bestand(en) om als bijlage bij de aanvraag toe te voegen. Toegestane formaten: PDF, PDFA, JPG, GIF, PNG, TIF, PostScript.

Toelichting

Formulier


* Deze velden zijn verplicht

Aanvrager verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld

LET OP: Als aan u een uitkering wordt toegekend wordt deze gestort op het IBAN-rekeningnummer dat bekend is in onze administratie. Als er tussentijds niets is gewijzigd wordt de uitkering op hetzelfde IBAN-rekeningnummer overgemaakt als vorig jaar. Wilt u uw IBAN-rekeningnummer wijzigen? Stuur dan bij uw aanvraag een verzoek tot rekeningnummerwijziging of stuur ons een e-mail. IBAN-rekeningnummers kunnen niet telefonisch worden doorgegeven.

Met dit webformulier kan een UTA medewerker onder de CAO Bouw&Infra een aanvraag indienen voor een eindejaarsuitkering. Bouwplaatsmedewerkers en werknemers uit andere sectoren in de Bouw dienen zich te melden bij een vakbondsconsulent

Als aan u een uitkering wordt toegekend wordt op het brutobedrag loonheffing ingehouden

Inzendtermijn: na 1 november van het betreffende jaar maar uiterlijk op 31 maart van het jaar daaropvolgend

Heeft u vragen? Mail dan naar administratie@bter-bouw.nl. Of neem contact op met de Aanvullingsfonds Informatielijn op 020 583 45 30. Wij zijn bereikbaar op maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.